människosmuggling

Skriftlig fråga 2000/01:732 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 15 februari

Fråga 2000/01:732

av Kenneth Lantz (kd) till justitieminister Thomas Bodström om människosmuggling

Människosmuggling är ett problem som växer. Människor smugglas till Sverige av olika skäl. Dels kan det vara människor som flyr undan krig och förtryck, dels människor som smugglas hit för att utnyttjas i prostitution etc.

Många asylsökande kommer hit med hjälp av flyktingsmugglare. En populär övergång för smugglarna är Öresundsbron. Smugglarna själva följer inte med över sundet utan lämnar över tågbiljetter och låter sedan de asylsökande ta sig över till Sverige på egen hand.

Förra året registrerades 87 ärenden rörande misstänkta människosmugglare. 1999 var motsvarande siffra 93 och året innan, dvs. 1998, var antalet 160. Vad den minskningen beror på vet rikskriminalens underrättelsetjänst inte säkert. En anledning tros vara att människosmugglarna, som ofta är tungt kriminella personer, utövar hot om repressalier mot de asylsökande ifall de gör en anmälan. En annan orsak kan vara att människosmugglarna inte upptäcks i samma utsträckning som tidigare. Den bakomliggande orsaken till detta skulle kunna vara den täta tågtrafiken över Öresund. Bron är alltid öppen, till skillnad från färjelinjerna.

Schengenavtalet träder i kraft den 1 april i år. Det innebär att gränskontrollen mellan Sverige och Danmark försvinner helt.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att förhindra att människor smugglas till Sverige via Öresundsbron?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-16 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-22)