Mänskliga rättigheter för bahaier i Iran

Skriftlig fråga 2009/10:535 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)

den 17 februari

Fråga

2009/10:535 Mänskliga rättigheter för bahaier i Iran

av Helena Bargholtz (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Medlemmar i den religiösa rörelsen bahai, som uppstod i Iran i mitten av 1800-talet, tolereras inte av den iranska regimen. De förföljs och diskrimineras av religiösa skäl. Bahairörelsen har ungefär 300 000 medlemmar och är den största religiösa minoriteten, men erkänns inte som sådan av regimen. Förtryck och förföljelse mot medlemmarna hårdnar och deras mänskliga rättigheter kränks på en rad olika områden. Detta har ökat sedan 2005. Nu är flera anhängare fängslade på godtyckliga grunder.

Ett skäl till den iranska regimens förföljelse är att denna religiösa grupp varken bekänner sig till islam eller kristendomen. Man bekänner sig till en helt egen religion.

FN och en rad internationella organ har fördömt den iranska regimens kränkande behandling av bahaierna.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga vilka åtgärder utrikesministern är beredd att vidta för att motverka förföljelsen och diskrimineringen av medlemmarna i den religiösa rörelsen bahai.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-03-02 Besvarad: 2010-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-02)