Mänskliga rättigheter i Polen

Skriftlig fråga 2005/06:1855 av Lindholm, Jan (mp)

Lindholm, Jan (mp)

den 19 juni

Fråga 2005/06:1855 av Jan Lindholm (mp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Mänskliga rättigheter i Polen

Europaparlamentet har i dag, torsdagen den 15 juni, i en resolution uttryckt stark oro för den homofobiska och främlingsfientliga utvecklingen i Polen. Orsakerna och tecknen på detta är många. Polens utbildningsminister Roman Giertych har tydligt på ett flertal sätt visat att han inte respekterar människors lika värde.

Roman Giertych har bland annat motarbetat projekt finansierade av EU och Europarådet i syfte att motverka diskriminering på grund av sexuell identitet.

Det i mitt tycke mest anmärkningsvärda är att Roman Giertych avskedat chefen för Teachers Training Center på grund av att de publicerat och använt EU-material i undervisningen om mänskliga rättigheter inom området diskriminering på grund av sexuell identitet.

Under mitt besök i Polen förra veckan berättade ett flertal personer oberoende av varandra om detta och påpekade att utbildningsministern anser att EU:s material strider mot den polska identiteten.

Avser ministern att agera i syfte att för den polska regeringen klargöra Sveriges missnöje med att Polens utbildningsminister motarbetar EU:s åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter på området rätten till sin egen identitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarad: 2006-06-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-30)