Mänskliga rättigheter i Vitryssland

Skriftlig fråga 2008/09:569 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 4 februari

Fråga

2008/09:569 Mänskliga rättigheter i Vitryssland

av Annelie Enochson (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den vitryska demokratirörelsen får allt svårare att verka. Trots att Vitryssland har ratificerat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, där föreningsfriheten garanteras, så har man en lagstiftning som står i strid med denna konvention.

193 § i Vitrysslands brottsbalk gör det olagligt att arbeta i en icke-registrerad enskild organisation. Sedan 2003 har mer än 400 organisationer fått sin statliga registrering upphävd. Nya oberoende organisationer har under samma period konsekvent vägrats registrering. Många människor som verkar i icke-registrerade organisationer har dömts till fängelse. EU har inte varit konsekvent i sitt förhållande till Vitryssland och uttrycker en optimism för landets icke existerande demokratiutveckling. Detta gör att Vitrysslands ledare inte känner något krav att en förändring måste ske.

Efter valet i september 2008 hävde EU nästan alla sina personligt riktade sanktioner mot högt uppsatta vitryska statstjänstemän, inklusive mot Aleksandr Lukasjenko. Beslutet togs mot bakgrund av att EU ansåg att regimen i samband med valet trots allt hade tagit några små steg i rätt riktning. Sanktionerna hävdes alltså tillfälligt. Den vitryska regimen har fått sex månader på sig, fram till april 2009, att visa att man menar allvar med sina demokratiska ambitioner. Sedan är det tänkt att EU på nytt ska ta ställning. § 193 är en sådan paragraf som måste bort innan april om EU ska fortsätta att häva sina sanktioner mot Vitryssland.

Vad avser utrikesminister att göra för att tydliggöra Sveriges och EU:s krav på respekten för mänskliga rättigheter i Vitryssland och arbeta för att § 193 försvinner ur den vitryska lagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-04 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-12 Svar anmält: 2009-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-12)