Märkning av mat fri från ingredienser av djur

Skriftlig fråga 2014/15:635 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Fler och fler väljer att äta vegetariskt. WWF har larmat om att köttkonsumtionen i Sverige åtminstone behöver halveras. Köttfrågorna finns med som en stor utmaning i klimatdebatten.

Den medvetna konsumtionen av kött minskar eller väljs bort helt av många människor, men det är inte alltid så enkelt. I Aftonbladet den 28 maj 2015 beskrivs till exempel hur livsmedel kan innehålla ingredienser från djur utan att det syns i innehållsförteckningen.

I Indien finns en vegetarisk märkning som är en grön prick, i Storbritannien används ett grönt V som symbol. På en del andra livsmedel finns den positiva märkningen ”suitable for vegetarians”, fritt översatt ”lämplig för vegetarianer”. Oftast har det varit det civila samhället och livsmedelsaktörer som drivit denna utveckling. EU-kommissionen har möjligen påbörjat ett arbete åt detta håll, men det verkar vara långt kvar tills det får genomslag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att bidra till en märkning av mat fri från ingredienser av djur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-08 Anmäld: 2015-06-09 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga