Märkning av vinterdäck för tunga fordon

Skriftlig fråga 2016/17:398 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan 2012 ska alla däck som säljs inom EU ska vara märkta med en konsumentinformation som tydligt beskriver däckets egenskaper. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det även viktigt att veta hur väl däcket fungerar vintertid i det klimat vi har i Sverige. Även om däcket är klassat som vinterdäck och håller rätt spårdjup innebär det inte automatiskt att det är anpassat för svenska förhållanden. Däck har ofta fel gummiblandningar som exempelvis kan bli hårda i vinterkylan, vilket försämrar vägegenskaperna avsevärt. Varje år sker olyckor med tunga fordon som hade kunnat undvikas om vinterdäck anpassade för svenskt klimat hade använts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Är statsrådet beredd att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd för att säkerställa att alla lastbilar medför vinterutrustning i form av snökedjor?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2016-11-29 Överlämnad: 2016-11-30 Återtagen: 2016-11-30 Anmäld: 2016-12-01 Sista svarsdatum: 2016-12-07