Massbehandling mot löss hos nötkreatur i utegångsdrift

Skriftlig fråga 2020/21:1296 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

För att tillåtas ha sina nötkreatur i utegångsdrift året runt krävs deltagande i ett kontrollprogram för utegångsdjur. I kontrollprogrammet krävs att alla djur ska avlusas innan vintern.

Tanken är att utrota lössen, så att inga angrepp ska ske under vintern. Det är emellertid ett avsteg från den princip om att endast behandla sjuka djur som används vid antibiotikaförskrivning och inom ekologisk produktion när det gäller endoparasiter. Behandling av hela besättningar mot löss där löss kan komma in från andra källor, såsom från klövvilt, kan vara ineffektivt och befaras bidra till resistens mot läkemedlen och avråds från i en vetenskaplig framställning från Swedish Center for Animal Welfare (SCAW). Onödig användning av antiparasitläkemedel kan också i onödan påverka den lokala biologiska mångfalden.

Alternativet är att djurhållarna i sin tillsyn av djuren upptäcker djur som har angrepp eller är i dålig kondition och behandlar dessa specifikt. Daglig tillsyn är redan ett krav, och det ligger i djurhållarens intresse att djuren ska vara friska och starka. Metoder som underlättar tillsyn av angrepp är dessutom under utveckling. 

Mot bakgrund av detta frågar jag statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att se till att regleringen bakom kontrollprogrammet för utegångsdjur skyndsamt ses över i syfte att undvika eventuell onödig behandling av nötkreatur mot löss?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Överlämnad: 2021-01-17 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga