MDPV-epidemi i Västerås

Skriftlig fråga 2011/12:651 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 13 juni

Fråga

2011/12:651 MDPV-epidemi i Västerås

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den livsfarliga drogen MDPV sprider sig snabbt bland missbrukare och unga vuxna i åldern 18–25 år i Västerås. Drogen är starkt beroendeframkallande och ger svår abstinens. MDPV är överlägset överrepresenterat i att skapa personlighetsförändringar och vanföreställningar med paranoida inslag.

Sedan årsskiftet har det skett en kraftig eskalering av MDPV-missbruket. Tidigare har sjukvården i Västerås tagit emot cirka en person i veckan, påverkad av MDPV. I dag kommer i genomsnitt tre personer per dag. Vissa av patienterna är på grund av drogpåverkan så hotfulla och våldsamma att ordningsvakt måste ingripa och hjälpa till. Det förekommer att personer varit så svåra att behandla, i sina psykotiska tillstånd, att man har varit tvungen att söva ned dem och lägga in dem på intensivvårdsavdelningen.

För att öka säkerheten och tryggheten på sjukhuset för patienter, medarbetare och anhöriga kommer man att utöka ordningsbevakningen till två ordningsvakter dygnet runt. Utökningen är nödvändig då allt fler patienter påverkade av drogen MDPV, varav vissa är våldsamma, kommer till sjukhuset.

Man ser även alarmerande signaler på spridning från andra delar av Mellansverige men även från övriga landet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder med anledning av det enorma problemet med drogen MDPV?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-13 Anmäld: 2012-06-13 Besvarad: 2012-07-11 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-11)