Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer

Skriftlig fråga 2018/19:770 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Varje år betalas hundratals miljoner kronor ut från Allmänna arvsfonden. Pengarna ska gå till verksamheter som verkar för barn, unga och personer med funktionsnedsättning och kommer från dödsbon efter personer utan arvingar.

Medel från Allmänna arvsfonden har enligt rapporter bland annat gått till islamistiska och antidemokratiska organisationer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

På vilket sätt avser ministern och regeringen att ändra på Allmänna arvsfondens verksamhet så att medel inte tillfaller islamistiska och antidemokratiska organisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga