Medel till grundskolan

Skriftlig fråga 2012/13:476 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 29 april

Fråga

2012/13:476 Medel till grundskolan

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Mindre än 3 procent av regeringens mycket stora budgetutrymme går till grundskolan. Det är en anmärkningsvärt låg andel, med tanke på det mycket allvarliga läge som den svenska skolan befinner sig i.

Ny statistik från Skolverket visar att andelen elever som klarar grundskolan och som blir behöriga till ett nationellt program på gymnasiet sjunker. Det är sjätte året i rad som skolresultaten i Sverige sjunker. En av åtta elever är nu inte behörig till gymnasiet.

I ett läge där arbetslösheten är hög och varslen ökar väljer regeringen bort de efterfrågestimulanser som kan hålla ekonomin i gång och skapa jobb i Sverige. I ett läge där resultaten i skolan sjunker väljer regeringen bort att göra de nödvändiga investeringarna som krävs för att vända den negativa utvecklingen i skolan. Det är inte en klok politik för framtiden.

Min fråga till utbildningsminister Jan Björklund är:

Vilka skäl ligger till grund för utbildningsministerns och regeringens ställningstagande att avsätta mindre än 3 procent av regeringens stora budgetutrymme till skolan, med tanke på det allvarliga läge som skolan befinner sig i?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-04-29 Anmäld: 2013-04-29 Besvarad: 2013-05-08 Svar anmält: 2013-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-08)