mediecensur i kriget mot terrorism

Skriftlig fråga 2002/03:97 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 8 november

Fråga 2002/03:97

av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Mona Sahlin om mediecensur i kriget mot terrorism

Rysslands parlament har skärpt reglerna för massmediernas agerande för att hindra närgången bevakning av myndigheternas framtida antiterroristinsatser. Enligt de nya lagarna kommer massmedierapporter om insatser av specialstyrkor och om vad som händer i de krishögkvarter som inrättas vid terroristattacker att kunna leda till åtal. Ändringarna innebär också att utrymmet för rapportering om konflikten i Tjetjenien krymper; nyhetsrapporter som är kritiska mot väntade operationer av speicalstyrkor i liknande situationer blir förbjudna.

"Propaganda" och kritik mot antiterroriståtgärder förbjuds också i de nya reglerna.

Reglerna är så vaga att de kan användas för att helt stoppa all oberoende rapportering om terrorism och insatserna som används för att förebygga terrorism. Reglerna har kritiserats av det ryska journalistförbundet. Det är en farlig trend då regeringar börjar gömma sig bakom ordet "terrorism" för att legitimera åtgärder som urholkar yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Hur avser ministern att agera för att förmå den ryska regeringen att inte inskränka mediers möjlighet att bevaka, rapportera och kritisera den ryska regeringens antiterroristinsatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-08 Anmäld: 2002-11-08 Besvarad: 2002-11-13 Svar anmält: 2002-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-13)