Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad

Skriftlig fråga 2005/06:1941 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 24 juli

Fråga 2005/06:1941 av Ragnwi Marcelind (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Merkostnader vid flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad

Under den senaste femårsperioden har en stor del av det svenska bredbandsnätet lagts ned invid de allmänna vägarna i vårt land. Avtal om markupplåtelse har träffats mellan ägarna till bredbandsnätet och Vägverket. Frågan om denna rättighetsupplåtelse och även andra frågeställningar om till exempel dokumentation av nätet har behandlats av bland annat Ledningsrättsutredningen. Maskinentreprenörerna har efterlyst en bättre dokumentation för att underlätta framtida grävningsarbeten inom vägområdet.

För två år sedan grävde Nordanstigs kommun, med statligt stöd, ned ett par bredbandskablar längs vägen mellan Harmånger och Vattlång till en kostnad av över 1 miljon kronor. Nordanstigs kommun blev av Vägverket anvisad plats och kommunen fick även betala för intrånget. Nu grävs de upp på grund av vägarbeten på sträckan och i höst ska de grävas ned igen. De lokala politikerna upplever att det handlar om ett gigantiskt samhällsslöseri och att det inte finns någon samverkan mellan Vägverket och olika operatörer. Det är nu oklart vem eller vilka som får stå för extrakostnaden för bredbandsgrävningarna. Misstaget här är inte unikt, det sker många liknande "dubbeljobb" runtom i landet.

Vad gör statsrådet för att minimera merkostnaderna och tydliggöra kostnadsansvaret för flyttning av bredbandskablar vid vägombyggnad? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-24 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)