Mervärdesskatt på insatskapital i ekonomiska föreningar

Skriftlig fråga 2021/22:1608 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Skatteverket ändrar nu förutsättningarna för utbyggnad av bredband och andra anläggningar på landsbygden. Skatteverkets ställningstagande avser att moms ska betalas på insatskapital i ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar i de fall insatsen bland annat används för att anskaffa anläggningar. Det är ett ställningstagande som förändrar förutsättningarna för fortsatt bredbandsutbyggnad. 

Omkring ett tusen bredbandsföreningar har bildats i Sverige för att ge boende på främst landsbygden tillgång till snabbt bredband, vilket har varit ett viktigt bidrag för att nå regeringens bredbandsmål. Hushållen har med sina medlemsinsatser i föreningarna tillsammans investerat miljardbelopp i nya bredbandsanläggningar. Genom SJV och PTS har regeringen bidragit med investeringsstöd.

Regeringen har vidare i regleringsbrev gett PTS i uppdrag att verka för att bredbandsföreningar ges större möjligheter att söka PTS bredbandsstöd. Skatteverkets ställningstagande drar nu undan mattan för många bredbandsföreningars möjlighet att bygga nya nät eller utöka sina befintliga nät. Att inte längre kunna tillämpa medlemsinsatser (det vill säga att kapitalinsatserna i stället skulle anses vara momspliktig omsättning) skulle öka kostnaderna för hushållen radikalt.

Byanätsforum och andra aktörer har påpekat för Skatteverket att det nya ställningstagandet saknar grund och är orimligt, men man har inte fått någon respons eller återkoppling. 

Min fråga till finansminister Mikael Damberg är därför:

 

Avser ministern att ta några generella initiativ, t.ex. förslag till lagändringar, mot bakgrund av det som har anförts ovan om moms på insatskapital i ekonomiska föreningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga