mervärdesskatt vid begravningsuppdrag

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

Erik Ågren, Jan (kd)

den 23 maj

Fråga 2001/02:1217

av Jan Erik Ågren (kd) till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag

Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag, dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas.

I praktiken har ett tillhandahållande av en begravning setts som en mängd olika tillhandahållanden av varor och tjänster. Det kan t.ex. vara fråga om kista, balsamering, transport av avliden, bisättning, blommor och minnesstund. Detta innebär att en begravningsfaktura i dag kan innehålla flera olika skattesatser och även tillhandahållanden som är undantagna från mervärdesskatt. Man tillämpar principen att en begravningsentreprenör vid sitt tillhandahållande till dödsboet använder den skattesats som underleverantören har tillämpat vid sitt tillhandahållande till begravningsbyrån.

Riksskatteverket har nu valt att ändra praxis till att begravning som tjänst ska beskattas med 25 % moms oavsett evenemangets beståndsdelar.

På detta sätt har ett flertal kulturinslag utsatts för en kraftig skattehöjning samtidigt som kostnaderna för anhöriga att begrava den bortgångne kraftigt höjts.

Avser ministern att återinföra den praxis som tidigare rått på begravningsområdet och låta begravningar mervärdesbeskattas i sina respektive beståndsdelar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-23 Anmäld: 2002-05-28 Besvarad: 2002-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-29)