Mervärdesskattedirektivet och digitaliseringen

Skriftlig fråga 2020/21:702 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skattesatsen för mervärdesskatt är i normalfallet 25 procent, men för en rad tjänster gäller lägre skattesatser. En av dessa är ”utnyttjandet av sportanläggningar”, som det uttrycks i mervärdesskattedirektivet. För dessa får reducerad skattesats tillämpas, och Sverige har satt denna till 6 procent. Det innebär att den som till exempel köper träningshjälp av en personlig tränare utöver kostnaden för själva tjänsten också betalar 6 procents moms, som sedan tränarens företag betalar in till staten. Detta gäller dock bara under förutsättning att tjänsten tillhandahålls på en sportanläggning.

Det innebär att ett företag som tillhandahåller tjänsten genom en onlinebaserad plattform inte omfattas av mervärdesskattedirektivets undantag. Den som köper en sådan träningstjänst ska betala den normala skattesatsen, i Sverige 25 procent. Skatten blir alltså mer än fyra gånger så hög om tränare ger instruktioner på distans över nätet än om det sker i träningslokalen.

Det blir i dag allt vanligare att olika verksamheter tillhandahåller sina tjänster digitalt. I takt med utvecklingen ter det sig alltmer omodernt att skilja på om en tjänst tillhandahålls digitalt eller inte. Covid-19-pandemin har förstärkt utvecklingen kraftigt. Troligen har flera års utveckling av digitala tjänster skett på bara några månader. För verksamheter som tillhandahåller tjänster som omfattas av reducerade skattesatser kan det leda till orimliga problem när tjänster beskattas olika beroende på hur de tillhandahålls, och det finns en överhängande risk att dessa problem förstärks i takt med den digitala utvecklingen.

Mot bakgrund av detta måste regeringen agera. Det går inte att fortsätta att skilja på e-tjänster och ”vanliga” tjänster på detta sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur agerar ministern och Sveriges regering i EU för att modernisera mervärdesskattedirektivet så att inte digitaliseringen hålls tillbaka?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-25 Överlämnad: 2020-11-25 Anmäld: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga