Migrationsverkets ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Skriftlig fråga 2014/15:242 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan 2006 är det kommunerna som ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket har dock det övergripande ansvaret, anvisar kommunplaceringar till barnen och ansvarar för att pröva barnets ansökan om asyl.

I dagarna har vi fått höra om två ensamkommande flyktingpojkar, 9 och 12 år gamla, som först hanterats mycket hårdhänt av väktare i Malmö och sedan försvunnit. De är långt från ensamma. SVT Aktuellt rapporterade i veckan att 347 ensamkommande flyktingbarn försvann under 2014. Av dem har 58 återfunnits. De flesta är tonåringar, men enligt uppgift förekommer det också att barn i förskoleåldern försvinner.

När medierna hörde sig för med polisen i Malmö om de två försvunna pojkarna gavs först uppgiften att ingen insats pågick för att leta efter dem. Detta har sedermera dementerats, men tecknen på att försvunna ensamkommande barn inte tas på samma allvar som försvunna svenska barn är tyvärr alltför många och tydliga.

Kunskapen om vad som händer med de försvunna barnen är begränsad, men både Rädda Barnen och en kartläggning från länsstyrelsen i Stockholm pekar på att en del av dem utsätts för människohandel, dels för sexuella ändamål, dels för att utnyttjas i stöldverksamhet, tiggeri och tvångsarbete. Andra tros leva som gatubarn. En representant för socialjouren i Stockholm säger att försvunna ensamkommande barn är ”ett utvecklingsområde”. Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad gör justitie- och migrationsministern för att Migrationsverket ska säkerställa ett gott mottagande av ensamkommande flyktingbarn?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2015-02-17 Anmäld: 2015-02-20 Sista svarsdatum: 2015-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga