Migrationsverkets dagersättning

Skriftlig fråga 2021/22:1610 av Maria Ferm (MP)

Maria Ferm (MP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I spåren av Rysslands aggression mot Ukraina har såväl bränslepriser som matpriser höjts dramatiskt. Runt om i världen har detta redan lett till protester och exportstopp, och internationella organ varnar för att vi går mot en mycket svår global svältkatastrof. Det är bland annat länder som redan är mycket utsatta och konfliktdrabbade som drabbas hårt i detta läge, eftersom de brukar importera mycket spannmål från Ukraina och Ryssland.

Även i Sverige har utsatta grupper allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Allt fler blir allt fattigare. Det handlar om ensamstående mödrar, människor som får socialbidrag och många ukrainska flyktingar. Inflationen har höjts, men ersättningarna är desamma. I stället för att prioritera stöd till utsatta grupper som drabbas hårt av de höjda priserna har regeringen till exempel föreslagit att alla bilägare ska få extra pengar.

Dagersättningen, som ges till asylsökande och ukrainska flyktingar, har inte höjts sedan 1994. Regeringen har dessutom infört en begränsning som innebär att den inte betalas ut om man bosätter sig i vissa stadsdelar. Röda Korset vittnar nu om att många ukrainska flyktingar behöver söka ekonomisk hjälp eller matutdelning hos dem.

Migrationsverkets dagersättning borde ha höjts för länge sedan, och nu börjar läget bli akut. Inflationen och höjda priser innebär i praktiken att människor får det allt sämre. Fler kommer inte ha tillräckligt med pengar för att ha råd med mat och kläder.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman: 

Avser statsrådet att höja Migrationsverkets dagersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga