Migrationsverkets regleringsbrev

Skriftlig fråga 2018/19:77 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I den budget för 2019 som riksdagen har beslutat om och som bygger på förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna görs en särskild satsning på fler förvarsplatser med 100 miljoner kronor.

Denna särskilda satsning tas dock inte upp i Migrationsverkets regleringsbrev.

Att satsningen saknas i Migrationsverkets regleringsbrev har myndigheten själv reagerat på. I ett pressmeddelande från den 17 januari 2019 skriver Migrationsverket följande: Enligt Moderaterna och Kristdemokraterna avsåg förstärkningen på 100 miljoner kronor av förvaltningsanslaget gå till en satsning på fler förvarsplatser. Myndighetens regleringsbrev innehåller i dagsläget dock inget sådant uppdrag. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är följande:

 

Varför finns i Migrationsverkets regleringsbrev inte med den särskilda satsning på 100 miljoner kronor som riksdagen har fattat beslut om i budgeten för 2019?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Sista svarsdatum: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga