Migrationsverkets rutiner

Skriftlig fråga 2002/03:1348 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 3 september

Fråga 2002/03:1348

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner

En asylsökande familj med två barn är bosatta i Sverige sedan fem år. Familjen mår dåligt efter den långa tiden i oviss väntan. Äldsta barnet har gått alla sina fem första skolår i svensk skola men de vuxna har inte haft tillstånd att arbeta. Lagen säger att man kan få tillfälligt arbetstillstånd om asylutredningen förväntas ta mer än fyra månader. Har man fått avslag en gång på sådant tillfälligt arbetstillstånd kan man inte få något nytt. I början av augusti i år fick mannen i familjen emellertid ett informationsblad som handlade om tillfälligt arbetstillstånd. Informationen var så otydlig att även arbetsförmedlingen uppfattade det som att mannen fått ett tillfälligt arbetstillstånd och efter två dagar hade mannen ett arbete. Misstaget uppdagades när mannens arbetsgivare meddelade Migrationsverket att mannen fått arbete och mannen fick omedelbart sluta sin anställning.

Visst kan misstag begås, men det är oacceptabelt när personer som redan lever i ovisshet först inges förhoppningar och sedan kort därefter fråntas dem. Svenska myndigheter borde iaktta största noggrannhet när det gäller att handlägga ärenden och att ge information som rör redan hårt utsatta individer så att dessa inte utsätts för onödigt lidande. Det är också oacceptabelt att asylsökande som väntar i fem år inte kan få möjlighet att försörja sig när de uppenbarligen kan göra det.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att asylsökande ska få möjlighet att arbeta under hela asyltiden och för att liknande misstag ska undvikas i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-09-03 Anmäld: 2003-09-16 Besvarad: 2003-09-17 Svar anmält: 2003-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-17)