Migrationsverkets skuld till kommunerna

Skriftlig fråga 2017/18:393 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Under flera års tid har jag ställt frågor till och debatterat med den förre migrationsministern angående Migrationsverkets skuld till kommunerna. Senast fick jag svaret att skulden skulle arbetas ned och i princip vara borta vid årsskiftet 2016/17. Migrationsverket gjorde en inbetalning i december 2016 som minskade skulden, men sedan dess har skulden till kommunerna åter stigit till samma nivå som tidigare. I september uppgick enligt uppgift Migrationsverkets skuld till kommunerna återigen till ungefär 10 miljarder kronor.

Migrationsverket uppger att de har personalbrist och hög arbetsbelastning, men myndigheten har haft såväl 2016 som snart hela 2017 på sig att anpassa sin personalstab. Samtidigt finns det i dag kommuner som får låna pengar för att klara sin likviditet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att staten, i form av Migrationsverket, snarast ska reglera sin skuld?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-04 Överlämnad: 2017-12-05 Anmäld: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga