Mikrobryggeriers situation under coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1122 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Behoven är stora för företag och näringsliv under rådande coronakris. Lokal verksamhet behöver gynnas för företagares, det lokala näringslivets och samhällets skull.

Situationen är svår för lokala näringsidkare, och för mikrobryggerierna har snabbt en stor andel av volymen försvunnit under krisen. Coronasmittan och åtgärderna för att undvika smittspridning ger en kraftig minskning av antalet besökare på restauranger och krogar. Följderna blir att både restauranger och mikrobryggerier riskerar att gå omkull och att invånare förlorar tillgång till förströelse och mötesplatser. Möjligheten att köpa med sig dryck till hämtmaten från restaurangen eller att konsumenten köper direkt från mikrobryggerierna skulle gynna det lokala näringslivet och mindre företag i denna svåra tid. Branschen har under lång tid efterfrågat gårdsförsäljning som ett komplement till Systembolagets beställningssystem TSLS. I dagsläget behövs alla incitament och underlättande åtgärder för sådan och annan lokal verksamhet.

Systembolaget aviserade nyligen ett stopp för konsumenternas möjligheter att beställa öl från mikrobryggerier i hela landet, öl som levererats till Systembolagets centrallager. Skulle ett sådant stopp bli verklighet blir det ytterligare ett hårt slag mot denna redan ansatta lokala kulturnäring.

I april 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen borde verka för att gårdsförsäljning ska tillåtas i vissa fall. S, MP och V sa då nej till förslaget. Sedan har S och MP enligt januariöverenskommelsen öppnat upp för en utredning av detta, vilken kommer att tillsättas under nästa år. Det är lång tid till dess med tanke på att småföretag lider svårt under rådande kris. Åtgärder behöver vidtas direkt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kan ministern tänka sig att vidta för att underlätta för mikrobryggerier under coronakrisen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-26 Överlämnad: 2020-03-26 Anmäld: 2020-03-27