Militärkuppen i Thailand

Skriftlig fråga 2005/06:2144 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 26 september

Fråga 2005/06:2144 av Kalle Larsson (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Militärkuppen i Thailand

Den 19 september inleddes en statskupp i Thailand. Militär omringade regeringsbyggnader och tog över styret av landet. Allt tyder på att landets monark befinner sig i kulisserna bakom kuppen.

Thailand har genomgått ett flertal militärkupper under det gångna seklet. Vid ett flertal tillfällen har repressionen i landet varit hård, och även under senare år har grova övergrepp begåtts i statens kamp mot droghandel och muslimsk separatism. Bland internationella människorättsorganisationer finns nu en stark oro att situationen kan förvärras. Det är av stor vikt att ett civilt och konstitutionellt styre återinförs.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka diplomatiska initiativ avser ministern att vidta för att stödja en demokratisk öppning i Thailand?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-26 Förfallen: 2006-09-27 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.