miljöbonus för vindkraft till husbehov

Skriftlig fråga 2000/01:1425 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 juni

Fråga 2000/01:1425

av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Björn Rosengren om miljöbonus för vindkraft till husbehov

I dag stöds vindkraftsutbyggnaden av den s.k. miljöbonusen, en återbetalning av elskatten, för all vindkraft som produceras för avsalu. Den som däremot uppför ett vindkraftverk för eget bruk erhåller inget sådant stöd. Elproduktionen är givetvis lika miljöanpassad oavsett vem som konsumerar elen. Skillnaden är att husbehovsverken är mindre. Denna skillnad gör också att det är den särskilda nisch av vår inhemska vindkraftsindustri som gör att de mindre vindkraftverken missgynnas.

Avser näringsministern att verka för att även husbehovsproducenter av vindkrafstel omfattas av miljöbonusen för vindkraftsproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarad: 2001-06-29 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-29)