miljökonsekvenser vid vindkraftsbyggen

Skriftlig fråga 2001/02:1456 av Berggren, Inga (m)

Berggren, Inga (m)

den 30 juli

Fråga 2001/02:1456

av Inga Berggren (m) till statsrådet Lena Sommestad om miljökonsekvenser vid vindkraftsbyggen

I en interpellationsdebatt tidigare i år om vindkraft och miljöpåverkan höll miljöministern med mig om att det finns för lite kunskap om hur vindkraften påverkar olika naturförhållanden. Miljöministern talade bl.a. om behovet av en ordentlig, metodisk och vetenskaplig grund för att vindkraftens utveckling och utbyggnad ska bli så bra som möjligt för människor och natur.

Mycket är fortfarande oklart om vilka miljökonsekvenser @ både för människor och natur @ en storskalig vindkraftsutbyggnad kommer att ge. Därför är det angeläget att ta fram ett vetenskapligt underlag innan nya anläggningar kommer till stånd, inte bara hänvisa till pilotprojekt som Utgrunden i Kalmarsund.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet följande:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att forskningen snabbt ska kunna utreda de miljökonsekvenser som uppförande av vindkraft i Sverige ger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarad: 2002-08-08 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-08)