Miljömålsberedningen

Skriftlig fråga 2022/23:396 av Joakim Järrebring (S)

Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Vid årsskiftet löpte mandaten för tidigare ledamöter i Miljömålsberedningen ut. Samtidigt har Miljömålsberedningen nyligen fått ett nytt uppdrag från regeringen.

Jag vill därför fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

När avser statsrådet att regeringen ska utse nya ledamöter i Miljömålsberedningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2023-02-24 Överlämnad: 2023-02-27 Anmäld: 2023-03-07 Sista svarsdatum: 2023-03-08 Svarsdatum: 2023-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga