Miljörisk med avställda båtar

Skriftlig fråga 2015/16:1229 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

 

Det finns runt våra kuster ett betydande antal gamla båtar och vrak som är tickande miljöbomber.

Inte minst pågår det en omvandling inom fiskenäringen som riskerar att skapa stora miljökatastrofer. Det mindre fisket håller på utvecklas till storskaligt fiske då allt fler fiskekvoter säljs. Detta medför problem i form av avställda fiskebåtar i mycket dåligt skick vid kaj och som riskerar att sjunka till botten. Något som till exempel Sotenäs kommun vittnar om. En av båtarna länspumpas i dag dygnet runt och en annan båt som sjunkit har bärgats från botten och destruerats av kronofogden. Följden blir en svår och kostsam bärgning – och i värsta fall – att miljöfarligt avfall läcker i hamnbassängen.

Enligt Sotenäs kommun har de inte laglig rätt att flytta på båtarna utan ägarnas medgivande. Ifall kommunen skulle ingripa skulle det rubriceras som egenmäktigt förfarande och kommunen skulle eventuellt bli skyldig för att reparera de skador som båten skulle kunna få i samband med flytt. Det enda alternativ som återstår enligt kommunen är att vända sig till kronofogden och begära handräckning. 

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Vilka åtgärder avser klimat- och miljöministern att vidta för att underlätta för kommuner runt våra kuster att få bort avställda båtar som utgör en miljörisk?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2016-05-17 Överlämnad: 2016-05-17 Anmäld: 2016-05-18 Förfallen: 2016-05-25 Sista svarsdatum: 2016-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.