Mineraler till mobiler och datorer

Skriftlig fråga 2008/09:1116 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 29 juli

Fråga

2008/09:1116 Mineraler till mobiler och datorer

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

I Kongo finns det områden som är rika på naturresurser men där det samtidigt råder krig och konflikter, något som tyvärr ofta har ett nära samband. Organisationen Global Witness skriver: Militariseringen av gruvindustrin i Demokratiska republiken Kongo förlänger den väpnade konflikt som har slitit sönder landet i mer än tolv år. Detta bekräftar än en gång det jag tidigare påtalat. Nu måste regeringen, EU och FN ställa tydliga krav på bolag som är involverade i den internationella handeln med mineraler från östra Kongo. De här bolagen tjänar sina pengar på att västländerna inte bryter de väpnade gruppernas tillgång till gruvindustrin som inkomstkälla. Det räcker inte att företag hävdar att de handlar med licensierade exportörer samtidigt som uppköpare handlar med mineraler som kan benämnas som konfliktmineraler eller illegala mineraler. Konsumenterna ska kunna veta att konfliktmineraler inte finns i exempelvis mobiler, datorer eller konservburkar.

Min fråga till handelsminister Ewa Björling är:

Vilka initiativ har handelsministern tagit för att konsumenter ska kunna garanteras att produkter som mobiler, datorer och konservburkar inte innehåller mineraler som kan betecknas som konfliktmineraler eller illegala mineraler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-29 Besvarad: 2009-08-12 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-12)