Minimistraffet för våldtäkt

Skriftlig fråga 2017/18:1344 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I dag är minimistraffet för våldtäkt av normalgraden två års fängelse. Någon ändring av straffskalan för våldtäkt har dock i princip inte skett sedan brottsbalken infördes för mer än 50 år sedan. Samtidigt har straffen för andra brott skärpts.

Men i dag har samhället en annan syn på sexualbrott än för 50 år sedan. Sexualbrott anses i dag vara en grov form av brottslighet, och vi ser alltmer allvarligt på den kränkning och skada som denna typ av brott innebär för brottsoffret.

Moderaternas utgångspunkt är att straffskalan ska stå i proportion till brottets allvar samt den skada och kränkning som brottet innebär för offret. Så är inte fallet i dag vad gäller våldtäkt. Därför vill vi att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden ska höjas till fängelse i tre år. En höjning av straffminimum skulle dessutom få en reell effekt eftersom domstolarna ofta tenderar att döma ut straff i straffskalornas lägre del.

Regeringen har endast valt att lägga fram förslag för att skärpa straffen för grov våldtäkt. Genom att inte lägga fram några förslag som tar sikte på våldtäkt av normalgraden missar regeringen att skärpa straffen för åtta av tio våldtäktsdomar. Senast i dag (den 22 maj 2018) uttalade justitieminister Morgan Johansson i en artikel i Expressen att han är öppen för att ta dialogen om att höja minimistraffet även för våldtäkt av normalgraden.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att skärpa straffen för våldtäkt av normalgraden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga