Minnesanteckningarna från regeringens säkerhetspolitiska råd

Skriftlig fråga 2016/17:1768 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

I samband med en interpellationsdebatt som fördes med undertecknad 2015 berördes olika aspekter av det så kallade säkerhetspolitiska råd som inrättats direkt under statsministern. Bland annat bekräftades att det fördes minnesanteckningar. Vidare konstaterades följande: Detta är ett koordinerande och förberedande organ, och regeringen är överens om att det är bra om ett antal statsråd kan få ett mer fokuserat ansvar för att koordinera dessa ärenden. Men besluten ligger hos regeringen, och dokumentation ska självfallet ske på ett sådant sätt att regeringsbesluten kan granskas av riksdagen.

Med anledning av den rätt omfattande offentliga diskussion som nu förs om hur regeringen snabbt och just koordinerande och förberedande skulle kunnat ha hanterat säkerhetshaveriet som följd av Transportstyrelsens lagbrott finns det ett stort intresse att minnesanteckningarna offentliggörs. Det kan ske öppet eller för exempelvis försvarsutskottet i riksdagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har statsministern för avsikt att göra de minnesanteckningar som förts i det säkerhetspolitiska rådet mellan mars 2016 och juli 2017 tillgängliga för riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-31 Överlämnad: 2017-08-01 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Svarsdatum: 2017-08-17 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga