Minskat regelkrångel i gruvnäringen

Skriftlig fråga 2021/22:741 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Under många år har Sverige legat i topp på den internationella rankningslistan över gruvnationer men har tyvärr de senaste åren tappat kraftigt. Detta beror på det alltmer omfattande regelkrånglet och att det tar för lång tid att få alla nödvändiga tillstånd. Moderaterna vill ha en stark gruvnäring som skapar nya arbetstillfällen, som tillgodoser behovet av kritiska mineraler och som inte ger avkall på miljön. Då krävs åtgärder mot de krångliga regler som i dag omgärdar gruvnäringen och hämmar utvecklingen.

Med anledning av det ovanstånde vill jag ställa följande fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska regelkrånglet inom gruvnäringen och för att korta beslutstiderna så att Sverige inte behöver vara beroende av gruvor i Kina och Kongo-Kinshasa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-13 Överlämnad: 2022-01-13 Anmäld: 2022-01-14 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga