Minskning av vargstammen

Skriftlig fråga 2022/23:336 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

I dag finns det någonstans omkring 460 vargar i Sverige. Siffrorna är preliminära och kommer från den inventering som gjordes vintern 2021/22. Efter årets licensjakt kommer den att vara förändrad men fortsatt hög. Våren 2022 röstade riksdagen för att rikta ett tillkännagivande till regeringen om vargstammen. Man vill bland annat att vargstammen ska anses ”ha gynnsam bevarandestatus” redan vid ett antal på 170 individer och att vi således måste minska vargstammen kraftigt. 

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Hur kommer ministern och regeringen att arbeta för att vargstammen verkligen minskas så som riksdagen vill?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-10 Överlämnad: 2023-02-13 Anmäld: 2023-02-14 Svarsdatum: 2023-02-22 Sista svarsdatum: 2023-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga