Minskningen av insekter

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809) visar att 75 procent av alla flygande insekter i naturreservat i Tyskland har försvunnit under de senaste 27 åren.

Detta är en mycket oroväckande upptäckt, säger Hans de Kroon vid Radboud University i Nederländerna till The Guardian. Det var Hans de Kroon som ledde forskningsstudien.

Orsakerna bakom den dramatiska förändringen är inte helt klara men pekar på att stora naturområden förstörts samtidigt som användandet av bekämpningsmedel mot insekter har ökat. Det moderna jordbrukets utbredning är en faktor, liksom klimatförändringarna, menar författarna av studien. Minskningen av insekter får konsekvenser för alla landskap som domineras av jordbruket, säger forskarna.

Men det är inte bara forskare som blir oroliga över denna utveckling. Hemma hos mig i Jämtland undrar många vad vi kan göra lokalt och regionalt och vilka åtgärder man har vidtagit nationellt i denna så viktiga fråga?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vad avser ministern att göra för att den svenska situationen ska utredas, vilka åtgärder kommer ministern att vidta om det visar sig att insekterna i Sverige har minskat på liknande dramatiska sätt och hur agerar och kommer Sverige att agera internationellt i denna viktiga fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-30 Överlämnad: 2017-10-31 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga