Missbruk av LSS i arbetskraftsinvandringen

Skriftlig fråga 2019/20:423 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har blivit alltmer omdebatterad på senare år, i takt med att medierna rapporterat om behövande som blivit utan hjälp. När diskussionerna gick som hetast valde regeringen att avskeda dåvarande chefen för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, något som orsakade stor uppståndelse och till slut ledde till en misstroendeomröstning mot socialförsäkringsministern.

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att den som behöver samhällets stöd ska få det. Missbruk måste dock beivras. En fråga som ofta glöms bort i sammanhanget är kopplingen mellan LSS och invandringen. Källor inom såväl Migrationsverket som Försäkringskassan har vittnat om ett förfarande genom vilket en utlänning beviljas arbetstillstånd på mer eller mindre fabricerade grunder och då tar med sig en handikappad nära anhörig. Väl här börjar utlänningen i stället arbeta som personlig assistent åt den nära anhörige, i enlighet med LSS, i vad som kallas cirkeltillstånd. På så sätt skapas ett konstgjort arbetskraftsbehov, som helt bekostas helt med svenska skattemedel, uppemot 1,8 miljoner kronor per brukare och år.

Det bör härvidlag noteras att vissa grupper är överrepresenterade i statistiken. I en rapport från Försäkringskassans framgår att antalet assistansmottagare per person är 40 procent högre bland personer födda i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) än bland inrikesfödda och att störst andel anhörigassistans har mottagare födda i MENA. Det märks också i Migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd, där länder som Irak, Syrien, Iran och Afghanistan står för en betydande del av arbetskraftsinvandringen i kategorin Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.. Enligt nya uppgifter i medierna är utrikesfödda likaså kraftigt överrepresenterade i fällande domar kring LSS-fusk.

Givet de nämnda missförhållandena och de uppenbara statistiska indikatorerna vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för att komma till rätta med det omfattande LSS-fusket kring arbetskraftsinvandringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga