Missbruksvård för utländska medborgare

Skriftlig fråga 2007/08:1643 av Åström, Alice (v)

Åström, Alice (v)

den 11 september

Fråga

2007/08:1643 Missbruksvård för utländska medborgare

av Alice Åström (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det har kommit till min kännedom att det förekommit ett fall i landet där en utländsk medborgare av rätten tvingats till fängelse när skyddstillsyn med vårdföreskrift egentligen skulle ha varit att föredra. Den utländske medborgaren, som dock ska ha bott i Sverige en längre tid, ska ha gjort sig skyldig till egendomsbrott för att finansiera sitt missbruk. Om fallet rört en svensk medborgare skulle en kommun kunna ta kostnadsansvaret för hans vård, men en sådan försäkran går inte att få för utländska medborgare. I denna typ av fall är det tydligt att det samhällsekonomiskt och på ett mänskligt plan lönar sig bättre att erbjuda vård än fängelsevistelse.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att staten ska kunna bekosta missbruksvård för utländska medborgare då inte någon kommun är villig att ta ansvaret?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2008-09-11 Inlämnad: 2008-09-11 Svar anmält: 2008-09-17 Besvarad: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)