Missförhållandena på LSS-boenden

Skriftlig fråga 2020/21:229 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt lagen om lex Sarah är personal skyldig att anmäla missförhållanden till ansvariga chefer på ett LSS-boende – och är missförhållandena allvarliga ska anmälningarna skickas vidare till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO. På fyra av tio LSS-boenden förekom våld eller liknande år 2018, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Personer med en funktionsnedsättning som bor på ett LSS-boende är i beroendeställning gentemot personalen, och därför är det extra viktigt att de boende kan känna sig trygga och ha tillit till den.

Att det förekommer våld och liknande på LSS-boenden är inte acceptabelt, och mycket av ansvaret ligger naturligtvis hos cheferna men även hos kommunen och inte minst hos Inspektionen för vård och omsorg.

Uppdrag granskning uppmärksammade nyligen ett antal fall där man med enkelhet kan säga att alla har brustit i sitt ansvar. Det är uppenbart att något måste göras och att tillsynen måste skärpas.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa trygghet och tillit på LSS-boenden och för att komma till rätta med de missförhållanden som uppenbart råder på många LSS-boenden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-15 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga