Misshandel av barn

Skriftlig fråga 2009/10:723 av Åström, Alice (v)

Åström, Alice (v)

den 15 april

Fråga

2009/10:723 Misshandel av barn

av Alice Åström (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sveriges television har rapporterat om en oroväckande tendens i rättspraxis när det gäller misshandel av barn. Trots att det inte finns något lagstöd för det har praxis mildrats och det finns domar där det har setts som en förmildrande omständighet att misshandeln har skett i uppfostringssyfte.

Samtidigt har det publicerats undersökningar som visar att barnmisshandeln ökar och att det finns en tendens i samhället att återgå till konservativa idéer om barnuppfostran där misshandel blivit mer accepterat.

Jag anser att trenden är oroväckande och att justitieministern bör agera. Det måste vara mycket tydligt att barnaga är något som måste förpassas till historien och att varje människa har lika stor rätt till skydd mot misshandel.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Avser ministern att vidta åtgärder för att förtydliga lagstiftningen vad gäller misshandel av barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-15 Besvarad: 2010-04-26 Svar anmält: 2010-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-26)