Mobiltäckning i hela landet

Skriftlig fråga 2020/21:902 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En av förutsättningarna för att människor och företag ska kunna bo och utvecklas i hela Sverige är att det finns ett pålitligt och heltäckande mobilnät. I Sverige är det i dag svårt att vara en del av samhället om man som medborgare inte har möjlighet att digitalt kommunicera med till exempel myndigheter, banken eller sjukvården. Bredbandsutbyggnaden pågår för fullt, dock ej med tillräckligt hög hastighet. Det är många, inte minst på landsbygden, som kommer att få vänta i flera år innan de har tillgång till bredband. Där är det avgörande att det åtminstone finns ett mobilt nät att använda för sin telefon. Om det värsta skulle inträffa, en olycka som innebär ett brådskande behov av sjukvård, kan ett fungerande mobilnät vara skillnaden mellan liv och död.

I min valkrets Västernorrland finns det fortfarande år 2020 områden där mobiltäckningen inte är tillfredställande. Den senaste veckan har det rapporterats om att det även finns stora brister i västra Medelpad. Dessa brister förekommer inte bara mitt ute i skogen utan i samhällen med flera hundra invånare. Problemen har varit kända i flera år men med liten respons från både ansvariga myndigheter och bolag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur ser statsrådet på den bristfälliga mobiltäckningen, till exempel i västra Medelpad, och vad avser statsrådet att göra åt problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-08 Överlämnad: 2020-12-09 Anmäld: 2020-12-10 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga