Moderniserad lagstiftning för godmanskap

Skriftlig fråga 2019/20:1768 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare varnar för att många gode män befinner sig i riskgruppen, och därmed kan de inte hjälpa sina huvudmän under covid-19-pandemin. Samtidigt finns också äldre som vill lämna sina uppdrag men som inte har befriats från sitt uppdrag.

En kvinna som beskrivit sin situation som god man är 78 år och har sedan tre år tillbaka försökt bli entledigad från sitt uppdrag. Det har hon dock inte blivit, utan hon har fått svaret att man först måste hitta en ersättare för henne.

I exemplet med den 78-åriga kvinnan har både överförmyndarnämnden och tingsrätten gett avslag på ansökan om att få avsluta godmanskapet. Detta med hänvisning till föräldrabalken och att det måste finnas en ersättare för att personen ska kunna lämna sitt godmanskap.

Det är både orimligt och fel att en person som är 78 år ska behöva fortsätta sitt uppdrag som god man när personen i fråga vill avsluta det.

Vårt land är beroende av att människor på frivillig basis vill åta sig godmanskap. När man tar del av uppdraget kan det kan bli svårt att kunna lämna det. Då finns risken att allt färre är villiga att åta sig godmanskap.

På sina håll saknas det även tillräcklig utbildning om godmanskap. Att få en genomgång av det uppdrag som man står i startgropen för att åta sig borde vara en självklarhet. Det är ibland allt annat än enkelt både att veta hur man ska gå till väga och att hantera den ekonomiska situationen för en person som kan ha satt sig i ekonomisk knipa.

Under covid-19 har nu läget försämrats för dem som har en god man som är över 70 år samt för dem som är över 70 och har en god man. Föräldrabalken är skriven för en annan tid. Godmanskap och överförmyndarverksamhet har diskuterats ett antal år. Förslag har varit på väg fram men stannat av på vägen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Har statsrådet för avsikt att ta fram en moderniserad lagstiftning samt ett digitalt och rättssäkert system för alla inblandade parter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-07 Överlämnad: 2020-07-08 Sista svarsdatum: 2020-07-22 Svarsdatum: 2020-08-19 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga