Modernisering av konkurslagen med skärpt identitetskontroll

Skriftlig fråga 2016/17:1751 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tyvärr blir id-kapningar allt vanligare. Personer som drabbas av detta stöter på många problem som det krävs mycket jobb för att lösa. Innan dess kan den drabbade inte betala sina räkningar, men däremot kan den som kapat identiteten tömma bankkonton, ingå affärer och försätta den drabbade i personlig konkurs.

Nyligen försattes en person som är styrelseledamot i flera bolag i personlig konkurs av just en id-kapare. Personen vars identitet hade kapats gjorde en polisanmälan, men det hjälpte inte. Trots polisanmälan försattes den drabbade i personlig konkurs.

Tingsrätten menar att man följt gällande rutiner och att man saknar lagrum för att exempelvis kräva bank-id av den som ansöker om personlig konkurs. Tingsrättens beslut kom snabbt och den drabbade avregistrerades från sina styrelseuppdrag med retroaktiv verkan. Ingen kontroll gjordes hos polisen om det fanns en anmälan om id-kapning.

Detta förfarande är naturligtvis oacceptabelt, inte minst i tider med ett ökande antal id-kapningar.

Enligt uppgift pågår idag inget arbete vad gäller översyn av konkurslagen och möjligheter att ställa skärpta krav på identitetskontroll vid ansökan om personlig konkurs. En första omedelbar åtgärd skulle kunna vara att tingsrätten blir skyldig att vid konkursansökan först kontrollera hos polisen om det finns en anmälan om kapad identitet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att mycket skyndsamt vidta åtgärder för att undvika att enskilda medborgare försätts i personlig konkurs av id-kapare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-20 Överlämnad: 2017-07-20 Sista svarsdatum: 2017-08-03 Svarsdatum: 2017-08-10 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga