Möjlighet att arbeta efter 65 års ålder

Skriftlig fråga 2016/17:1806 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Att fler vill arbeta efter pensionsåldern är positivt, och det är viktigt att samhället tar vara på den kompetens som finns hos många äldre. Här i Skaraborg har vi exempelvis 92-åringen Svea som arbetar på Solgårdens äldreboende i Tidan en dag i veckan sedan 15 år tillbaka. Att ha möjligheten att arbeta efter 65 års ålder ger meningsfullhet och rutiner i vardagen. Det är även ett sätt för många att dryga ut sin pension.

Alliansen höjde jobbskatteavdraget för personer över 65 år 2007. Sysselsättningen bland personer i åldern 65–74 år har under tidsperioden 2007–2015 närapå fördubblats, för att sedan sjunka under år 2016 (SCB: AKU).

Den nuvarande regeringen har bland annat valt att göra det dyrare att anställa personer över 65 års ålder genom att höja arbetsgivaravgiften.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att främja arbete efter 65 års ålder?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-15 Överlämnad: 2017-08-16 Besvarad: 2017-08-30 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga