Möjlighet att ta körkort i hela landet

Skriftlig fråga 2012/13:104 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 9 november

Fråga

2012/13:104 Möjlighet att ta körkort i hela landet

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I ett antal kommuner över landet, bland annat Köping, Fagersta och Karlskoga, där det tidigare förrättats teoretiska körkortsprov, sprids nu en oro bland främst berörda kommuner och trafikskolor för att denna möjlighet riskerar att försvinna.

Trafikverket anger bristande datateknisk säkerhet i dessa kommuner som orsak till de nedstängda teoriproven, men kommunerna känner inte igen sig i beskrivningen utan menar att de är beredda att anpassa sig till Trafikverkets krav.

Som bekant är det teoretiska och praktiska körkortsprovet numera sammanhållet; båda ska vara genomförda och godkända inom två månader. Om den teoretiska delen av körkortsprovet försvinner, finns oron att även det praktiska provet, uppkörningen, försvinner från kommunen.

Det sprids även en oro i dessa kommuner för vad det betyder om de riskerar att förlora möjligheten för kommuninvånare att i kommunen ta sitt körkort.

Efter att ha fått klart för mig hur problemet ser ut väljer jag att lyfta upp detta i en skriftlig fråga till statsrådet.

Vilket ställningstagande har statsrådet gjort beträffande den framtida servicen från myndigheten vad gäller möjligheten att ta körkort i hela landet samt vikten av att det ska gå att ta körkort även på mindre orter i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-09 Anmäld: 2012-11-13 Besvarad: 2012-11-21 Svar anmält: 2012-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-21)