Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring

Skriftlig fråga 2017/18:1590 av Annicka Engblom (M)

Annicka Engblom (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sommarens extremtorka har medfört akut foderbrist för landets lantbrukare och djurhållare och i skrivande stund har vi ännu inte sett slutet på värmeböljan. Det vänds på alla möjliga stenar för att finna lösningar på alternativa utfodringsmöjligheter för djuren, för att i längsta möjligaste mån undvika nödslakt.

En lösning är möjligheten för landets mikrobryggerier att till omkringliggande lantbruk skänka drav som kraftfoder till exempelvis kor och grisar. Drav utgörs av de fasta resterna vid ölframställning, efter att vätskan silats av efter mäskning. Eftersom drav består av uppblött krossad kornmalt har det en hög proteinhalt och lämpar sig väl för utfodring av nötkreatur och vid svinuppfödning. Drav måste dock levereras färskt som foder innan det börjar fermenteras.

Tidigare har mikrobryggerierna kunnat skänka drav till lokala bönder som en restprodukt, men sedan 2014 har detta blivit alldeles för dyrt, då Jordbruksverket infört cirka 30 000 kronor i års- och kontrollavgifter för mikrobryggerierna om man vill fortsätta som foderleverantör. Detta trots att landets mikrobryggerier skulle kunna leverera cirka 100 ton foder i veckan.

På grund av kostnaderna används drav istället till biogas eller kompost, trots att det skulle behövas för att bistå bönder i närheten med nödvändigt foder. Läget är akut och det är ytterst allvarligt att byråkrati sätter käppar i hjulet för att rädda djur från nödslakt.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Ämnar statsrådet, med tanke på det akuta läget, vidta omedelbara åtgärder för att lätta på regelverket så att landets mikrobryggerier liksom tidigare ska kunna skänka restprodukten drav till lokala lantbrukare och djurhållare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-27 Överlämnad: 2018-07-27 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-10 Sista svarsdatum: 2018-08-10
Svar på skriftlig fråga