Möjligheten att sälja hembakta bullar

Skriftlig fråga 2005/06:2081 av Romanus, Gabriel (fp)

Romanus, Gabriel (fp)

den 29 augusti

Fråga 2005/06:2081 av Gabriel Romanus (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Möjligheten att sälja hembakta bullar

Av Dagens Nyheter den 27 augusti framgår att ideella organisationer inte får sälja bullar som har bakats av medlemmarna i deras egna kök. Detta uppges bero på den nya livsmedelslag som gäller från halvårsskiftet.

Om detta är riktigt, bör lagen ändras eller nya föreskrifter för tillämpningen utfärdas. Lagar bör inte leda till beslut som alla förnuftiga människor betraktar som orimliga. De bör inte heller försvåra ideellt arbete.

Kyrkliga församlingar, scoutkårer och andra ideella organisationer har i alla år sålt bullar och kakor som medlemmarna har bakat, utan att några bullförgiftningepidemier har rapporterats. Förmodligen är förhållandet detsamma i andra av EU:s medlemsländer. Det förefaller därför osannolikt att EU skulle tvinga oss att införa ett förbud, vilket har antytts i något medium. Om så mot förmodan skulle vara fallet, är det dags att Sverige visar en gnutta ”civil olydnad”. Vi måste inte alltid vara bäst i klassen med att dansa efter EU-kommissionens pipa.

Jag ber att få ställa följande fråga till jordbruksministern:

Vad tänker ministern göra för att se till att ideella organisationer även i fortsättningen ska få sälja bullar som har bakats av medlemmarna i deras hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-29 Besvarad: 2006-09-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-11)