Möjligheten för fler att delta i gudstjänster

Skriftlig fråga 2020/21:2579 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Endast åtta personer tillåts att delta i en gudstjänst. Samtidigt gäller större frihet för andra verksamheter såsom museer och handeln, där det i praktiken räcker att varje person har tio kvadratmeter att disponera. För de flesta kyrkor skulle en sådan kvadratmeterregel göra att många fler än åtta personer skulle kunna delta. Varnhems klosterkyrka skulle till exempel kunna ta emot 70 personer, och för Sofiakyrkan i Jönköping skulle siffran bli liknande.

Grundproblemet är att gudstjänster sorterar under rubriken allmänna sammankomster och att reglerna för allmänna sammankomster i förordning 2021:8 (om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19) är utformade på ett detaljstyrande sätt, medan reglerna för fritidsverksamheter och handelsplatser är utformade på ett mer målstyrande sätt. Gudstjänster genomförs av kyrkor som har stora möjligheter att styra var människor befinner sig och hur människor rör sig under gudstjänsten. Det finns även all anledning att tro att församlingsmedlemmarna skulle hörsamma varje vädjan. Målstyrda krav skulle fungera ovanligt väl vid gudstjänster. Det är också vad som skett vid det fåtal fall där kyrkor har överskridit begränsningen. Samtidigt visar nuvarande undantag för begravningar att det inte finns några hinder för regeringen att ge specificerade undantag för vissa verksamheter under reglerna för allmänna sammankomster.

Stelbentheten som följer av detaljstyrningen av gudstjänster illustreras väl av fallet där S:t Filippus församling i Stockholm ansökte om att få anordna utomhusgudstjänster där församlingsmedlemmarna skulle hålla två meters avstånd från varandra, bära munskydd och ha med sig egna psalmböcker men ändå nekades tillstånd. De nuvarande reglernas restriktioner står inte i proportion till det lagstiftaren vill uppnå, vilket även torde betyda att de inte uppfyller proportionalitetsprincipens krav.

Sammantaget ser jag att möjligheterna finns att tillåta större gudstjänstdeltagande om regeringen vara vill, genom att ändra förordningen. Det finns också ett stort behov av en sådan förändring. Säkerheten kan och ska samtidigt säkerställas.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är det inte lämpligt att ta initiativ till en omprövning av pandemireglerna för att möjliggöra att fler än åtta personer ska kunna delta i en gudstjänst om det kan göras på ett säkert sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-19 Överlämnad: 2021-04-20 Anmäld: 2021-04-21 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga