Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar

Skriftlig fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

För många mindre företag, inte minst på svensk landsbygd, är det viktigt att kunna skylta för sin verksamhet utmed de större allmänna vägarna. Det innebär fler besökare, fler kunder och därmed också en bättre ekonomi. Detta gäller särskilt under vårsäsong och sommarsäsong. Ofta är det intäkterna under vår och sommar som gör att dessa företag går med tillräcklig vinst för att det ska vara motiverat att fortsätta verksamheten.

Liknande villkor gäller för många turist- och besöksmål, både i offentlig och privat regi. Det är vårsäsong och sommarsäsong som genererar tillräckligt med besökare för att garantera möjligheter att hålla en god och hög kvalitet på verksamheten och utveckla den.

Mot den bakgrunden är det olyckligt att Trafikverket är ytterst restriktiv med att tillåta skyltning utmed större allmänna vägar, utom de vägar som ligger i direkt anslutning till ett företag eller ett besöksmål. I många fall motiveras Trafikverkets beslut inte alls av trafiksäkerhetsskäl utan beror enbart på verksamhetens läge i förhållande till den väg man önskar skylta vid. Dessutom verkar Trafikverkets bedömning variera i olika län.

Trafikverkets restriktiva hållning när det gäller skyltning gör att ett antal företag i mindre tätorter och på landsbygd riskerar att drabbas av minskade vinstmarginaler eller gå med förlust. Liknande effekter drabbar många turist- och besöksmål.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att företag samt besöks- och turistmål i fortsättningen ska kunna skylta sin verksamhet utmed större allmänna vägar, även om de inte finns i direkt anslutning till verksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-12 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga