Möjligheter att genomföra högskoleprovet fler tillfällen

Skriftlig fråga 2020/21:1529 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Högskoleprovet har för många blivande studenter varit något av en andra chans att komma in på en högskoleutbildning. Det har betytt mycket för många studenter som har kommit in på sin drömutbildning och fått större möjlighet till ett arbete i framtiden.

På grund av den rådande pandemin ställdes högskoleprovet in under våren 2020. Under hösten var det många diskussioner om provet kunde genomföras eller inte. Till slut genomfördes det den 25 oktober 2020, dock med begränsningen att endast de som inte hade giltiga resultat fick möjlighet att göra provet samt med ett begränsat antal till 27 640 stycken personer.

Det var många blivande studenter som drabbades under 2020 av att inte få möjlighet att göra högskoleprovet. Till våren 2021 finns det två datum att anmäla sig till, den 13 mars 2021 samt den 8 maj 2021. Denna gång med begränsningen att man ska ha fyllt 19 år samt att max 70 000 personer får skriva något av proven. Datumet för provtillfället lottades.

På grund av det pågående smittläget finns det en oro för att provet den 13 mars 2020 inte kan genomföras. Detta påverkar förstås landets studenter mycket, återigen.

Jag har full förståelse för att det är en allvarlig situation med en smittspridning av en samhällsfarlig sjukdom. Självklart måste proven genomföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Vid en förfrågan i höstas om provets genomförande gavs beskedet att det var för kort tid kvar för att titta på olika möjligheter med flera lokaler, större lokaler eller fler provtillfällen. Detta trots att flera lokaler hade erbjudits från olika kommuner. Vi står nu åter inför en osäker provsituation.

Min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans är därför:

 

Hur ser planeringen ut för att kunna genomföra två prov under våren 2021?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-28 Överlämnad: 2021-01-29 Anmäld: 2021-02-02 Svarsdatum: 2021-02-10 Sista svarsdatum: 2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga