Möjligheter att ställa krav angående företags skatteplanering vid offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2011/12:730 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 21 augusti

Fråga

2011/12:730 Möjligheter att ställa krav angående företags skatteplanering vid offentlig upphandling

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Det finns i Sverige i dag en stark debatt och önskan från allmänheten att skärpa lagstiftningen kring skattefusk och så kallade räntesnurror, som används för att undanhålla företags vinster från beskattning i Sverige. Regeringen har aviserat att den i samband med höstbudgeten avser att lägga fram en proposition till riksdagen angående lagstiftning om företags hantering av så kallade räntesnurror i syfte att undandra kapital från beskattning i Sverige.

Det finns kommuner, till exempel Malmö, som undersöker möjligheten att inom ramen för offentliga upphandlingar ställa krav på de deltagande företagen i syfte att förhindra användningen av olika tekniska lösningar för att undanhålla vinster från beskattning i Sverige. Enligt nyhetsrapporteringen har jurister bedömt att sådana regleringar inte är tillåtna enligt dagens regelverk för offentlig upphandling. Det vore bra om kommuner och andra offentliga huvudmän hade möjligheten att inom ramen för offentlig upphandling gå före och ställa dylika krav på företags hantering av vinster.

Min fråga till statsrådet är följande:

Kommer finansministern att inkludera möjligheten för kommuner och andra offentliga huvudmän att ställa krav på upphandlande företags hantering av vinster i den kommande propositionen om räntesnurror?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-08-21 Anmäld: 2012-08-23 Besvarad: 2012-09-11 Svar anmält: 2012-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-11)