Möjligheter för fler att studera vidare

Skriftlig fråga 2022/23:196 av Niklas Sigvardsson (S)

Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Regeringen har under hela hösten påstått att man vill ge fler chansen att studera vidare. Envist påstår ministern att det görs historiska satsningar på vuxenutbildningen. Det hade varit glädjande om det faktiskt var på det sättet. Det skulle innebära att fler skulle få chansen att studera vidare, speciellt i ett läge med annalkande lågkonjunktur, större ungdomskullar och omställningsstudiestödet. Men så är inte fallet.

I den budget som i dagarna debatteras och beslutas saknas pengar för att fler ska kunna utbilda sig. I jämförelse med 2022 års budet minskar stödet till vuxenutbildningen med 1,23 miljarder kronor. Stödet till yrkeshögskolorna minskar med 104 miljoner kronor. Lägger man till neddragningen på folkbildningen på våra folkhögskolor på 492 miljoner kronor är neddragningarna uppe på 1,8 miljarder kronor, eller i antalet platser räknat cirka 30 000 platser. Om man vill vara hård kan man också undra om den uteblivna satsningen på fler platser på högskolor och universitet också är en besparing, men detta är vi snälla nog att inte räkna med.

Vi är alltså i ett läge där ungdomskullarna ökar och över 22 000 personer har sökt det nya omställningsstudiestödet. Då kan man fråga sig var alla dessa studenter ska få plats.

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är följande:

 

Vad avser ministern att göra för att fler ska kunna studera vidare och kompetensutveckla sig mot bakgrund av den budget som väntas beslutas i dagarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-12-20 Överlämnad: 2022-12-20 Anmäld: 2022-12-21 Sista svarsdatum: 2023-01-03 Svarsdatum: 2023-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga