Möjligheter till ökad vildsvinsjakt

Skriftlig fråga 2019/20:507 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vildsvinsstammen i Sverige har vuxit kraftigt på kort tid och orsakar stora skador i markerna. Nu krävs krafttag för att få bukt med utvecklingen.

Vildsvinens återkomst i Sverige kan nu få ha undgått. Trafikolyckor, jordbruksmarker, skogsmarker, villaområden, parker, ja runt om i hela samhället finns spåren av de allt fler vilda svinen. Efter att näst intill helt varit borta som vilda stammar i den svenska faunan sedan stenåldern lyckades djuren återkomma tack vare rymningar från hägn och möjligen till följd av illegala utplanteringar.

Beräkningar visar nu att om en stam om 300 000 vildsvin skulle bevista markerna i Sverige, kommer detta orsaka skador för 1 miljard svenska koronor!

Stammen av vildsvin måste minska, rejält. Därför måste nu svinen jagas hårdare, och incitamenten för jägare att skuta fler behöver bli starkare och uppmuntra fler till denna jakt. Förslag ligger på bordet från bland annat LRF, Jägareförbundet, Moderaterna, Livsmedelsverket. Låt nu inte dessa dras i långbänk, utan direkt behöver beslut fattas nationellt, regionalt och även lokalt, för att få bukt med utvecklingen. Staten måste ta ett övergripande ansvar och regeringen sitter på taktpinnen. Den går inte att avvakta, det är tid att agera, här och nu.

Med anledning av ovan framförs därför fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

På vilket sätt och hur snabbt kommer statsrådet att agera för att medverka till att berörda myndigheter, regionala organisationer och andra berörda nu kommer att agera, gemensamt och snabbt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga