Moms på second hand och kyrkkaffe

Skriftlig fråga 2007/08:1471 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 11 juli

Fråga

2007/08:1471 Moms på second hand och kyrkkaffe

av Mikael Oscarsson (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

EU-kommissionen har nyligen begärt svar från den svenska regeringen om hur Sverige motiverar de generella undantagen från skatt på varor och tjänster som bland annat omfattar ideella organisationer och samfund. Kommissionen menar att undantaget inte stämmer med reglerna i EU:s momsdirektiv, och underkänner de svenska undantagen. Samtidigt säger EU-kommissionen att ideella föreningar och religiösa församlingar ”i de flesta fall” är undantagna från moms enligt EU-direktivet. Risken är nu att ärendet hamnar i EG-domstolen om regeringen och EU-kommissionen inte kommer överens.

Om samfund och föreningar åläggs momsplikt kan det få stora ekonomiska konsekvenser. Uppgifter från Frälsningsarmén gör till exempel gällande att det plusresultat Myrorna uppvisat, och som kunnat användas för angelägna sociala insatser, skulle hamna på noll eller på minus.

När den tidigare regeringen under finansminister Bosse Ringholm ville momsbelägga ideell verksamhet gick det att stoppa detta förslag. Det vore nu kontraproduktivt att åter ge sig på verksamhet som fungerar väl. Momsplikt skulle vara en allvarlig försämring för den ideella sektorn. Jag ser det som orimligt att till exempel Frälsningsarmén skulle tvingas betala moms för försäljning till välgörenhet och församlingar betala moms för kyrkkaffet. Inte bara skulle det hämma den ideella ekonomin, det skulle också skapa onödig administration och byråkrati. Det är därför angeläget att regeringen kraftfullt motverkar att ideell verksamhet momsbeläggs, inte minst mot bakgrund av hur regeringen nu valt att på bred front uppvärdera den ideella sektorn och dess insatser.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att ideell verksamhet inte ska momsbeläggas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-11 Besvarad: 2008-07-25 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-25)